En fot i skogen, en fot i köket, matsvamp och svampmat i fokus!

Alltid roligt att hitta kremlor man inte känner igen, och försöka artbestämma dem, speciellt om sagda kremlor är milda och goda.